การเงิน-การคลัง
 
 

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2564 (ม.ค.64-มี.ค.64)

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 (ต.ค.63-ธ.ค.63)

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/2563 (ก.ค.63-ก.ย.63)

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563 (เม.ย.63-มิ.ย.63)

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2563 (ม.ค.63-มี.ค.63)

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563 (ต.ค.62-ธ.ค.62)

- รายงานการเงินประจำปีตาม พรบ.วินัยการเงินการคลัง

- รายงานการตรวจสอบเงินการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2561

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค.60-31 มี.ค. 61

- งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

- งบแสดงฐานะการเงิน

- งบแสดงผลการดำเนินงาน-59

- งบแสดงฐานะการเงิน-59-วังทรายคำ

- งบรายรับ-จ่ายตามงบประมาณ-59

- งบทรัพย์สิน-59

- งบทดลอง-หลังปิดบัญชี-59

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ
ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โทรศัพท์ 054-833643 | Fax 054-833663
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2017 www.wangsaikam.go.th

เข้าชมทั้งหมด ครั้ง | กำลังชมเว็บไซต์ 1 คน

ออกแบบโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์